Remissvar avseende betänkandet Betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

Kategorier: Könskorrigering