Remissvar avseende betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)