Remissvar avseende betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019: 15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Kategorier: alternativmedicin