Publikationer

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

Remissvar avseende Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

Remissvar avseende modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening

Brev: Sederingsterapi på patientens begäran

Delning av förslag till lagrådsremiss om register för viss forskning

Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer