Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Smer deltar i år under Almedalsveckan med flera seminarier/etiksamtal. På agendan finns ämnena: Obeprövade metoder i hälso- och sjukvården – dags för etisk uppstramning?, Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?, Mhälsa: egenmätningar genom kroppsnära teknik, Vem vill bli 150 år?, Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!

Inbjudan till pressträff: Statens medicinsk-etiska råd presenterar rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Är det etiskt godtagbart att betala extra för att få ett bättre rum, en annan hörapparat eller en mer avancerad lins vid starroperation i den offentliga vården? Var ska gränsen dras mellan offentligt finansierad vård och egenfinansiering? Den 29 januari 2015 publicerar Smer rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. I rapporten tar […]

Remissvar avseende betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarkanden (SOU 2012:75)

Utredningen har tydliga begränsningar genom att frågorna om läkemedelssubventioner behandlats ur ett snävt kostnadseffektivitetsperspektiv. Visserligen är kostnadseffektivitetsprincipen viktig, men andra prioriteringsprinciper – människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen – måste beaktas i större utsträckning än utredningen gjort. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, (TLV:s) uppdrag bör ses över så att det tydligare än idag framgår att myndigheten även ska ta hänsyn till andra etiska prioriteringsprinciper än kostnadseffektivitetsprincipen.