Smer kommenterar – reduktion av antalet foster

Statens medicinsk-etiska råd, S 1985:A

Pressmeddelande

2017-03-13

Smer kommenterar – fosterantalsreduktion

Fosterantalsreduktion är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster.

Statens medicinsk-etiska råd anser att fosterantalsreduktion bör ses som en vanlig abort.  Kvinnan bör ha rätt att på egen begäran få en reduktion av antalet foster utfört intill utgången av artonde graviditetsveckan. Det är angeläget att reglera hanteringen av fosterantalsreduktion i Sverige.

Selektiv fosterantalsreduktion, dvs. när man vill ta bort ett särskilt foster, bör dock få göras endast när särskilda medicinska skäl finns, även sociala skäl kan då vägas in.

Detta skriver Smer i rådets dokumentserie Smer kommenterar, sompubliceras idag.Smerkommenterar ett uttalande om fosterantalsreduktion från danska etikrådet samt en tolkning av abortlagen av Lovgivningsenheten vid Justis- og beredskapsdepartementet i Norge.

Det danska etikrådet, Det etiske råd, är oenigt om fosterantalsreduktion bör likställas med abort. Nio medlemmar menar att fosterantalsreduktion ska få göras endast om det finns medicinska skäl. Åtta medlemmar menar att kvinnan själv bör kunna få en fosterantalsreduktion på samma villkor som vid en vanlig abort.

I Norge har man kommit fram till att icke selektiv reduktion av antalet foster bör ses som en vanlig abort.  Kvinnan bör alltså själv kunna ta ställning till om hon vill reducera antalet foster inom ramen för gränsen för abort.

Smer vill med denna kommentar bidra till en samhällelig debatt kring lämplig reglering om fosterantalsreduktion i Sverige.

Kontakt:

Kjell Asplund, ordförande, Tel.: 070 573 22 81

Lotta Eriksson, huvudsekreterare, Tel.: 08 405 27 58

 

Fakta om fosterantalsreduktion

Reduktion av antalet foster är ett medicinskt ingrepp som kan utföras när en kvinna är havande med flera foster (flerbörd). Ingreppet innebär att hjärtaktivitet avslutas på ett eller flera, men inte alla, foster.

Det kan finnas olika motiv till varför en kvinna eller ett par önskar att få utföra ett sådant ingrepp:

  • det foster som ska avlägsnas är sjukt eller skadat
  • risk för fostrens hälsa (som kan förebyggas om antalet foster minskas)
  • risk för moderns hälsa (som kan förebyggas om antalet foster minskas)
  • sociala, privata skäl

 

 

Smer kommenterar: I dokumentserien sammanfattar och kommenterar Smer nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och eventuella ställningstaganden som presenteras är förenklade.

Läs mer: www.smer.se