Smer firar 30 år med internationell konferens

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fyller 30 år och firar detta med en internationell konferens. Programmet utgör ett smörgåsbord av frågor inom det medicinsk-etiska området.

I år är det 30 år sedan 1985 då Statens medicinsk-etiska råd (Smer) bildades efter ett riksdagsinitiativ. Vid den tiden var en rad svåra medicinsk-etiska frågor aktuella, bland annat ett nytt dödsbegrepp, frågor om genetisk integritet och befruktning utanför kroppen. Det fanns ett stort behov bland beslutsfattare att få ökad kunskap om etiska frågor som väcks av medicinsk och biologisk forskning, och därför tillsattes ett medicinskt-etiskt råd för att bistå regering och riksdag. Smer är, efter Frankrikes etikråd, Europas näst äldsta nationella etikråd.

Smer firar detta bland annat genom att anordna en internationell konferens, Hindsight and foresight – based on 30 years of medical ethics, den 9-10 september i Rosenbads konferenscenter. Ledande nationella och internationella experter kommer att presentera ett etiskt och filosofiskt smörgåsbord av högaktuella medicinsk-etiska frågor. Syftet med konferensen är att diskutera framtida utmaningar inom det medicinsk-etiska området och vilken roll nationella etikråd spelar exempelvis vid beslutsprocesser.

För mer information om konferensen, se http://www.smer.se/konferenser/hindsight-and-foresight-based-on-30-years-of-medical-ethics/