Smer: Det behövs en etisk strategi när sjukvården digitaliseras

Pressmeddelande från Statens medicinsk-etiska råd, Smer

2017-06-14

Den digitala tekniken öppnar upp för stora möjligheter inom vården, men väcker samtidigt nya frågor om integritet, säkerhet, identitet, potentiell diskriminering och rättvisa. Smer föreslår en digitaliseringsetisk strategi som omfattar alla steg från utveckling till introduktion av den nya tekniken i hälso- och sjukvården.

Utvecklingen av egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar är snabb och global. Många tillämpningar är konsumentprodukter, men egenmätningar används också i hälso- och sjukvården. De nya teknikerna kan främja ett hälsosamt beteende, bidra till att sjukdomar upptäcks tidigt och till utvecklade behandlingar. Men det finns också risker, framhåller Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport om kroppsnära teknik och hälsoappar som publiceras idag.

– Etiken får inte hamna på efterkälken. De nya teknikerna är lovande, men det är hög tid att vi tar de etiska aspekterna på allvar, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer. Ska Sverige vara världsledande inom e-hälsa måste den tekniska utvecklingen byggas på en solid etisk grund.

– Vi behöver en digitaliseringsetisk strategi. Sverige vill bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. De etiska frågeställningarna måste vara en självklar utgångspunkt i arbetet för att nå dit. Etiska aspekter behöver även tas upp i det europeiska och globala hälsosamarbetet, påpekar Kjell Asplund.

Flera av rådets förslag handlar om vikten av information och att individen/patienten själv ska råda över sina egna data. Smer föreslår bl.a. nya uppdrag till myndigheter, ett forum för etiska analyser samt satsningar på utbildning, innovation och forskning.

– Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar för att ta vara på den nya teknikens möjligheter för patienter och verksamheter. Prioriteringsplattformens etiska principer ska vara utgångspunkten när vården överväger metoder för egenmätningar, säger Kjell Asplund.

***

Med egenmätning menas när en individ mäter personliga data, som hälsa, motion och sömn, med hjälp av kroppsnära och bärbar utrustning. Mätningen kan ske genom smarta mobiler eller klockor, aktivitetsarmband, kläder eller andra produkter med sensorer. Hälsoapp betecknar olika typer av hälso-, livsstils- och medicinska appar (applikationer eller tillämpningsprogram) som vanligen distribueras och laddas ned via internet.

De flesta tillämpningar för egenmätning är konsumentprodukter. Hit räknas t.ex. aktivitetsarmband som kan mäta antal steg, sömnvanor och puls, och appar för att undvika eller öka chansen att bli gravid. Det finns också utrustning som föräldrar använder för att mäta sina spädbarns eller små barns fysiologiska data som andningsfrekvens, kroppstemperatur, rörelser, puls och syrenivå.

Annan mer avancerad kroppsnära teknik används kliniskt i hälso- och sjukvården som verktyg för diagnos och behandling. Det kan handla om mätning vid diabetes, epilepsi eller migrän, vid psykisk ohälsa eller posttraumatisk stress.