Pressträff: Smer presenterar rapport om ADHD

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerar en rapport om etiska aspekter på ADHD. Välkommen till pressträff den 16 december där medlemmar från rådet presenterar rapporten.

Rapporten ADHD – etiska utmaningar tar upp etiska frågor som aktualiseras i samband med de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna.

I rapporten presenteras rådets överväganden och slutsatser kring diagnostik och behandling av ADHD. Rapporten tar också upp problem som kan härröra från samhällsstrukturer och olika sätt att betrakta ADHD. Rådet har identifierat flera värdekonflikter där individens behov ställs mot samhällets förväntningar, krav och prioriteringar. I rapporten diskuteras också frågor om människosyn, föreställningar om ”normala” beteenden och frågan om var gränsen mellan sjukt och friskt går.

Vid pressträffen medverkar Sven-Olov Edvinsson (ledamot Smer), Anders Åkesson (ledamot Smer) och Kjell Asplund (ordförande Smer).

Tid: Onsdagen den 16 december 2015, kl. 10.00

Plats: Lilla Tigern, Fredsgatan 8, Socialdepartementet, Stockholm

OBS! Medtag legitimation/presslegitimation. Anmäl ert deltagande i förväg till Karin Wilbe Ramsay, tel. 08-405 10 92, e-post karin.wilbe-ramsay@regeringskansliet.se.