Inbjudan till pressträff: Statens medicinsk-etiska råd presenterar rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Den 19 februari publicerar Smer rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten tar rådet ställning till etiska aspekter kring hälsorobotar och övervakning i vården av äldre. De etiska frågor som rådet lyfter fram avseende hälsorobotar och övervakning är:

• När är det etiskt försvarbart att använda robotar och övervakningsteknik i vården av äldre?

• Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?

• Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?

• Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?

• Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvärderas ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och social-tjänstens omsorg?

Kjell Asplund presenterar rapporten vid en pressträff i Socialdepartementet kl. 11.00. Vid pressträffen medverkar även Barbro Westerholm, ledamot Smer samt Nils-Eric-Sahlin och Elisabet Wennlund, sakkunniga Smer.

I anslutning till pressträffen presenteras även olika typer av robotar.

Dag: Torsdagen den 19 februari

Tid: Kl. 11:00, presentation av robotar mellan kl. 10.00 – 12.30.

Plats: Sammanträdesrum Lilla Tigern

Adress: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm

OBS! Medtag presslegitimation. Anmäl ert deltagande i förväg till Robert Kreher 08-405 22 11 eller e-postadress robert.kreher@regeringskansliet.se