Inbjudan till pressträff: Statens medicinsk-etiska råd presenterar rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Är det etiskt godtagbart att betala extra för att få ett bättre rum, en annan hörapparat eller en mer avancerad lins vid starroperation i den offentliga vården?

Var ska gränsen dras mellan offentligt finansierad vård och egenfinansiering?

Den 29 januari 2015 publicerar Smer rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. I rapporten tar rådet bland annat ställning till den nya formen av medfinansiering som de senaste åren har införts i några landsting.

Ordförande Kjell Asplund presenterar rapporten vid en pressträff på Jakobsgatan 24, kl. 10.00. Vid pressträffen medverkar även Göran Hermerén, sakkunnig i Smer, Ingemar Engström, sakkunnig i Smer, Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer och Elina Linna, fd ledamot Smer.

Tid: Torsdagen den 29 januari kl. 10.00. Plats: Sammanträdesrum Lyran, Jakobsgatan 24

OBS! Medtag presslegitimation. Anmäl ert deltagande i förväg till Lotta Eriksson tel. 08-405 27 58 eller e-postadress lotta.eriksson@regeringskansliet.se