Etiksamtal med Smer i Almedalen

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) deltar i år med egna aktiviteter under Almedalsveckan i Visby. På agendan finns ämnena dödshjälp, robotar i vården, medfinansiering samt expertinflytande i rättsprocesser. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!

Självvalt livsslut – Bör dödshjälp tillåtas i Sverige?

Vem ska få bestämma över liv och död? Är det en självklarhet att själv få välja när man ska dö? Vilka etiska problem finns?

Arrangör: Smer
Tid: 29/6 2015 09:00-10:30, frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator: Kjell Asplund, ordförande Smer.
Panel: Barbro Westerholm, riksdagsledamot, P C Jersild, författare, Thomas Idergard, jesuit & teologistuderande samt Elisabet Wennlund, vd Stockholms sjukhem.

Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg?

Vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik?

Arrangör: Stockholms Sjukhem och Smer
Tid: 29/6 2015 14:00-15:45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist.
Medverkande: Christian Smith, PC Jersild, Sara Riggare, Clara Lindblom, Daniel Forslund, Patrik Sundström, Barbro Westerholm, Elisabet Wennlund, Kjell Asplund m.fl.

Medfinansiering i vården – etiska aspekter

Är medfinansiering i syfte att få en högre vårdkvalitet etiskt godtagbart i den offentliga vården?

Arrangör: Smer
Tid: 30/6 2015 09:00-10:30, frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator: Barbro Westerholm, ledamot Smer.
Panel: Anders Henriksson, landstingsråd Kalmar, Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, Per Carlsson, professor prioriteringscentrum, Ingemar Engström, ordförande SLS etikdelegation, sakkunnig Smer och Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, Stockholm.

Quick, incest & skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser

Vilka problem kan uppstå när medicinska experter medverkar i rätten? Vilka lärdomar kan vi dra av Bergwallkommissionens rapport?

Arrangör: Smer
Tid: 1/7 2015 09:00-10:30, frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, ledamot Rättsliga rådet, Socialstyrelsen.
Panel: Kjell Asplund, ledamot Bergwallkommissionen, ordförande Smer, Ingemar Engström, ordförande SLS etikdelegation, Anders Wahlberg, ordförande psykologförbudet och Hans-Gunnar Axberger, professor konstitutionell rätt.