Pressmeddelanden

Smer: Det behövs en etisk strategi när sjukvården digitaliseras

Smer kommenterar – Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Etisk uppstramning behövs vid användning av innovativa metoder i hälso- och sjukvården 2016-11-11

Etiskt godtagbart med medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – under vissa förutsättningar