Sammanträden 2020

31  januari

13  mars

29 maj

10-11 september (planeringssammanträde – internat)

18 oktober

11 december

Smers etikdag äger rum den 10 december.