Sammanträdestider

Sammanträden 2018

16 februari

13 april

8 juni

17-18 september (internat i Stockholm)

26 oktober

7 december

Etikpristagarens seminarium är den 25 oktober och Smers etikdag  den 6 december.