Sammanträdestider

Sammanträden 2019

25 januari

22 mars

(14 juni preliminärt)

29-30 augusti (planeringssammanträde – internat)

18 oktober

13 december

Smers etikdag äger rum den 12 december.