Sammanträdestider

Sammanträden 2019

25 januari

22 mars

29-30 augusti  (planeringssammanträde – internat)

18 oktober

13 december

Smers etikdag äger rum den 12 december.