Sammanträdestider

Sammanträden 2017

27 januari

17 mars

28 april

15-16 juni (internatsammanträde)

8 september

27 oktober

8 december