Pågående projekt

Etiska aspekter på egenmätningar genom kroppsnärateknik och hälsoappar 

Rådet har ett pågående projekt om etiska aspekter på så kallade egenmätningar genom olika typer av tekniska hjälpmedel, kroppsnära teknik och hälsoappar. Projektet planeras att avslutas under våren 2017.

Assisterat döende/Självvalt livsslut

Smer arbetar med kunskapssammanställning om ”självvalt livsslut”. Arbetet planeras att slutföras under 2017.

 

Smer arbetar just nu även med en rad andra frågor. För aktuella ämnen se rådets protokoll.