Statens medicinsk etiska råd

Kjell Asplund – Ordförande

Kjell-Asplund

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet. Han har tidigare bl.a. varit generaldirektör för Socialstyrelsen och har haft uppdrag som nationell cancersamordnare. Han har flera styrelseuppdrag (bl.a. Läkemedelsverket och Umeå universitet) och är ordförande för SBU:s vetenskapliga råd och det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Kjell är sedan 2012 ordförande i Smer.

E-post: kjellasplund1@gmail.com

Tel: 070-5732281

Finn Bengtsson – Ledamot

Finn Bengtsson representerar Moderaterna, är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet. Finn Bengtsson är även professor och överläkare vid universitetssjukhuset i Linköping.

E-post: finn.bengtsson@riksdagen.se 

Sven-Olov Edvinsson – Ledamot

Sven-Olov Edvinsson

Sven-Olov Edvinsson representerar Centerpartiet och är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har sedan 1980 arbetat inom barn och vuxenhabilitering dvs. med personer med olika medfödda funktionsnedsättningar. Han är sedan många år aktiv inom svensk folkbildning bland annat som förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

E-post: sven-olov.edvinsson@vll.se

Tel: 070-349 7249

Anna-Lena Sörenson – Ledamot

Anna-Lena Sörenson representerar Socialdemokraterna i rådet. Hon är riksdagsledamot, gruppledare och vice ordförande i socialutskottet.

E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.se

Åsa Gyberg-Karlsson – Ledamot

Åsa Gyberg-Karlsson

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Gruppledare för Vänsterpartiet i Karlskrona där hon sitter i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kunskapsnämnd. Företrädde Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet. Är legitimerad biomedicinsk analytiker med bred yrkeserfarenhet inom laboratoriemedicin. Har även arbetat med bl.a. folkhälsofrågor. Vid sidan av politiken jobbar Åsa på Blodcentralen, Blekingesjukhuset i Karlskrona

E-post: asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

Chatrine Pålsson Ahlgren – Ledamot

Catherine

Chatrine Pålsson Ahlgren representerar Kristdemokraterna och  är före detta riksdagsledamot. Under de 18 år hon satt i riksdagen var hon främst aktiv i socialutskottet. Legitimerad sjuksköterska. Hon är också ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsens rättsliga råd samt ledamot och vice ordförande i Kalmar läns landsting. Sedan 2010 även också ordförande för Sveriges pensionärsförbund (SPF) i Kalmar län.

E-post: chatrine.palsson@kristdemokraterna.se

Tel: 070-6710401

Barbro Westerholm – Ledamot

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm representerar Liberalerna, är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet. Hon är läkare och har även varit adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, generaldirektör för Socialstyrelsen, medicinsk chef Apoteksbolaget AB, förbundsordförande för Sveriges Pensionärsförbund samt ledamot av forskningsetiska kommittéer.

E-post: barbro.westerholm@riksdagen.se

Tel: 070-6710388

Anders Åkesson – Ledamot

Anders-A

Anders Åkesson representerar Miljöpartiet och är regionråd i Region Skåne med ansvar för psykiatri, tandvård och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Han är även ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och i Socialstyrelsens rättsliga råd för psykiatri. Utbildad sjuksköterska.

E-post: anders.akesson@skane.se

Tel: 044-03093286

Charlott Qvick – Ledamot

Charlotte Qvick representerar Sverigedemokraterna. Hon är gruppsekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

E-post: charlott.qvick@riksdagen.se

Tel: 072-7003818

Lars Berge-Kleber – Sakkunnig

Lars Berger Kleber

Lars Berge-Kleber är styrelseledamot i Handikappförbunden och ordförande i Afasiförbundet i Sverige. Han var landstingsråd i cirka 20 år i Örebro län.

E-post: lars.bergekleber@gmail.com

Tel: 070-3127454

Emil Bergschöld – Sakkunnig

Emil Bergscöhöld

Emil Bergschöld arbetar som verksjurist vid Generaldirektörens stab på Socialstyrelsen. Innan han började på Socialstyrelsen år 2010 arbetade han som verksjurist på Läkemedelsverket.

E-post: emil.bergschold@socialstyrelsen.se

Ingemar Engström – Sakkunnig

ingemar3

Ingemar Engström är överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet. Han var tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Hans forskning rör främst etiska frågor i psykiatrisk vård men också palliativ vård, prevention och kronisk sjukdom.

E-post: ingemar.engstrom@orebroll.se

Olle Olsson – Sakkunnig

Olle_Olsson2

Olle Olsson arbetar som handläggare på SKL med frågor om valfrihet, patientinflytande, ersättningssystem, medfinansiering, vård av asylsökande och tillståndslösa m.m.

Göran Hermerén – Sakkunnig

Goran_Smer

Göran Hermerén är seniorprofessor i medicinsk etik, Lunds Universitet, bedriver forskning om bland annat etiska aspekter av stamcellsforskning, prioriteringar och principer för beslut i etiska frågor. Ordförande i European Group on Ethics 2002-2011 och sedan 2012 i ALLEA standing committee for science and ethics. Han har varit sakkunnig i Smer sedan dess start och medverkat i många av rådets skrifter.

E-post: goran.hermeren@med.lu.se

Tel: 046-2221280

Anna Singer – Sakkunnig

Anna Singer bild

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. Hon är också vetenskapligt råd i familjerätt, Socialstyrelsen. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

E-post: anna.singer@jur.uu.se

Ann Johansson – Sakkunnig

Ann Johansson

Ann Johansson är distriktssköterska och har varit verksam framförallt inom primärvård, hemsjukvård och äldrevård. Kvalitetsfrågor och vårdutveckling har alltid varit en drivkraft i uppdragen som verksamhetschef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, entreprenör och som hälso- och sjukvårdsstrateg. Ann är vice ordförande i Vårdförbundet.

E-post: ann.johansson@vardforbundet.se

Tel: 070-392 60 99

Bengt Rönngren – Sakkunnig

Bengt Rönngren är kansliråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.

Nils-Eric Sahlin – Sakkunnig

Nils Eric Sahlin

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicinsk-etisk forskning. Ordförande i Region Skånes etiska råd, ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens förvaltningsutskott samt ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

E-post: nils-eric.sahlin@med.lu.se

Elisabet Wennlund – Sakkunnig

Elisabeth Wennlund

Elisabet Wennlund är specialist i geriatrik. Hon har tidigare arbetat som sjukhusdirektör på Stockholms sjukhem, varit chefläkare samt har varit specialistsakkunnig inom geriatrik i Stockholms läns landsting. Både som kliniskt verksam läkare och som chef har hon varit drivande i arbetet med kvalitet och etik i vården.

E-post: elisabet.wennlund@hotmail.com