Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, september 2012

Etiska dagen 2012: Autonomi till varje pris?

 

 

 

 

 

 

Vilka utmaningar medför den allt större fokuseringen på patientinflytande i hälso- och sjukvården? Riskerar ny teknologi och en förändrad patientroll att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer när autonomiprincipen kommer i konflikt med andra värden?

Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag på temat patientinflytande och integritet vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Vi är glada att kunna presentera den högaktuelle författaren P C Jersild som inledningstalare till en spännande och innehållsrik dag. Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till beslutsfattare, verksamma inom sjukvården och den intresserade allmänheten.

Program och anmälan

Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor

Den 1 februari 2013 ordnas ett symposium på temat sociala medier i hälso- och sjukvården vid Lunds universitet. Symposiet arrangeras av avdelningen för medicinsk etik i Lund i samarbete med Smer och Region Skånes etiska råd. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Bloggande patienter program och anmälan (pdf 187 KB)

Ny upplaga av skrift om människovärdet

 

 

 

 

 

 

Vad menar vi egentligen med människovärde? Den frågan försöker rådet belysa i skriften ”Det svårfångade människovärdet” som utkom första gången 1991. Nu har skriften utkommit i en ny, delvis reviderad upplaga. Skriften innehåller personliga funderingar kring idén om människovärdet och tillbakablickar på dess historiska återverkningar. Vissa avsnitt har omarbetats och ett avsnitt om synen på människovärdet inom islam har tillkommit.

Skriften finns att beställa och ladda ner från webbplatsen.

Smer kritiskt till ny organisationsform

Smer har inlämnat ett remissvar till betänkandet ”Gör det enklare!” som föreslår en ny myndighetsstruktur inom hälso- och sjukvårdsområdet. I betänkandet föreslås bland annat att Smer ska avvecklas och att etikfrågorna ska integreras i en större myndighet, den s k kunskapsmyndigheten. Rådets remissvar är begränsat till att behandla endast denna del av förslaget. 

Remissvar ang. Gör det enklare! SOU 2012:33

Andra aktuella remissvar

Följ Smer på Twitter