Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, oktober 2011

2011-10-04

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I nyhetsbrevet presenteras en del av rådets aktiviteter, yttranden, konferenser, m.m.

Nyheter från SMER

Ny rapport: Fosterdiagnostik – Etisk analys för diagnostik med foster-DNA

SMER har i september publicerat en rapport där en ny metod för icke-invasiv fosterdiagnostik analyseras. Metoden innebär att man kan undersöka fostrets DNA i ett blodprov från den gravida kvinnan. Rapporten har utarbetats av prof. Jan Wahlström och prof. Nils-Eric Sahlin i samverkan med rådet.
Läs rapporten

Rådet har även tidigare behandlat frågan vid ett seminarium i riksdagen arrangerat i samarbete med Socialutskottet år 2009.
Läs rapporten från seminariet på Riksdagens webbplats

Konferensrapport om screening

SMER samlade i april ledande experter och forskare till konferensen Screening – på gott och ont.
Vid konferensen belystes etiska aspekter på olika typer av screening-program samt vikten av nationell samordning.

Konferensrapporten är nu klar och finns att ladda ned från rådets hemsida.
Konferensrapport Screening – på gott och ont (pdf 3 MB)

Rapporten kan även beställas i tryck. Kontakta sekretariatet: smer@social.ministry.se

På gång

Assisterad befruktning

Rådet för diskussioner kring ”gamla” och nya metoder för assisterad befruktning. Under hösten kommer rådet att höra fler experter inom olika områden. En rapport planeras att publiceras våren 2012. I Sverige har den politiska och samhälleliga diskussionen blivit mer tillåtande och den rättsliga regleringen har ifrågasatts, t.ex. vad gäller möjligheten till insemination för ensamstående. Framsteg inom forskningen har lett till nya behandlingsmetoder för ofrivillig barnlöshet.

2010 arrangerade rådet konferensen Assisterad befruktning – 15 år senare.
Assisterad befruktning – 15 år senare (pdf 1 MB)

Rapporten finns även att beställa i tryck. Kontakta sekretariatet: smer@social.ministry.se.