Nyhetsbrev från Statens medicinsk-etiska råd, juni 2012

2012-06-14

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I nyhetsbrevet presenteras en del av rådets aktiviteter, yttranden, konferenser, m.m.

Rådet träffade ungdomar för diskussion om assisterad befruktning

Ungdomar i grupparbete 

”Vilka etiska dilemman finns i samband med assisterad befruktning?” Det var ämnet för den ungdomsdialog (workshop) som Smer arrangerade den 3 maj, som ett led i rådets pågående projekt om assisterad befruktning. Rådet träffade ett sextiotal ungdomar från gymnasieskolor och ungdomsförbund för att få deras synpunkter i detta högaktuella ämne. 

De övergripande frågorna som diskuterades var: Är det viktigt att ha ett genetiskt band till sina föräldrar? Ska det finnas en åldersgräns för hur länge man ska kunna bli förälder? Ska ensamstående ha rätt till insemination? Ska Sverige tillåta surrogatmoderskap?

Se sammanfattning och inspelning från ungdomsdialogen

Ny webbplats och ny logotyp

Den 23 maj lanserade Smer en ny webbplats och en ny uppdaterad logotyp. Den nya webbplatsen är enklare och mer användarvänlig jämfört med tidigare. En tydlig förändring är att sidan nu sorterar rådets tidigare arbete och delar av rådets omvärldsbevakning under tematiska sidor. Logotypen är uppdaterad och har blivit enklare i sin form.  Besök webbplatsen

Numera kan du även följa Smer på Twitter.

Pågående projekt i Smer

 
Assisterad befruktning

Smer har under våren 2012 fortsatt att behandla frågor inom ämnet assisterad befruktning, bland annat genom den ovan nämnda ungdomsdialogen. Vid rådssammanträdet den 1 juni besöktes rådet av representanter från arbets- och referensgruppen för ofrivillig barnlöshet vid Svensk förening för obstetrik och gynekologi. De samtalade med rådet och förmedlade sin syn på aktuella frågor och dilemman rörande assisterad befruktning.

Vid samma möte träffade rådet även experter från Karolinska Universitetssjukhuset som berättade om mitokondriella sjukdomar och tekniken mitokondriell kärnöverföring. Syftet med denna teknik är att i samband med IVF (provrörsbefruktning) förhindra att mitokondriella sjukdomar överförs från modern till det blivande barnet.

Rådet planerar att publicera en rapport under hösten 2012 där rådets överväganden och ställningstaganden inom assisterad befruktning  presenteras.

Patientmakt och integritet

I rådets framtida arbete kommer ämnet ”patientmakt och integritet” att prioriteras, bland annat genom att utgöra temat för den etiska dagen 2012. Den etiska dagen är planerad till den 8 november och kommer att vara öppen för professioner, beslutsfattare och den intresserade allmänheten.

Senaste yttranden från Smer

Brev: Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene

Remissvar avseende betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – SOU 2010:45