Nyhetsbrev från Smer oktober 2017

 

Smers etikdag 7/12: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

Välkommen till Smers etikdag som tar upp etiska perspektiv på framstegen inom det gentekniska området. Korta presentationer kommer att varvas med dialog, diskussion och panelsamtal. Under dagen kommer också Smers etikpris 2017 att delas ut.

Mer information om etikdagen

Ny rapport: Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa

I denna rapport sammanfattar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) projektet om egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar. Det övergripande syftet med Smers arbete har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion.

Läs rapporten: Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. Smer 2017:1 (pdf 1 MB)

Ta del av smers etiksamtal i Almedalen 2017

Statens medicinsk-etiska råd anordnade tre välbesökta etiksamtal under årets Almedalsvecka i Visby. Ett samtal handlade om dödshjälpsfrågan och hur andra länders erfarenheter kan tas till vara för att komma vidare i debatten. Ett annat handlade om digitala vårdgivare och hur dessa påverkar kvalitet, prioriteringar och resurstillgång. Det tredje handlade om de nya förenklade teknikerna för genförändring och vilka möjligheter, risker och etiska problem de medför.

Läs referat från etiksamtalen eller se dem på Youtube:

Dödshjälp – hur kommer vi vidare i debatten?

Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Tveeggad sax som klipper i våra gener – hopp om bot och behandling eller farlig forskning?

Smer mötte det norska Bioteknologirådet

Smer och det norska Bioteknologirådet möttes i Oslo den 15 juni för ömsesidig information om råden och dess verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt etiska aspekter på individanpassad medicin, med frågor om stora gendatabaser, exsomsekvensering och helgenomsekvensering samt jämförelse av regelverken for assisterad befruktning i Norge och Sverige.

Smer redogjorde också för våra svenska erfarenheter av äggdonation på ett välbesökt öppet möte. Intresset var stort inför den norska propositionen om bl.a. dessa frågor som lades fram dagen efter.

Mer på webbplatsen

Ny krönika på webbplatsen

Ålderism?

Ny rapport om dödshjälp på gång

Smer har under året arbetat med att ta fram en kunskapssammanställning  om dödshjälp med fokus på den i Sverige ofta diskuterade Oregon-modellen. Publicering av rapporten planeras senare i höst.

Smer uttalar sig om HPV-vaccin till pojkar

Rådet anser sammantaget att det, utifrån tillgängligt kunskapsunderlag, finns
övervägande etiska fördelar som talar för ett erbjudande av HPV-vaccin för pojkar inom ramen för barnvaccinationsprogram-met. Läs uttalandet (pdf 2 MB).

Aktuella remissvar

Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40) (pdf 283 KB)

Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf 155 KB)

Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10 (pdf 288 KB)

Lär fler remisser på smer.se/remissvar

 

Smer Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00
E-post: smer@regeringskansliet.se

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?
Klicka här

RSS

Twitter