Webbild Smer Almedalen2

Träffa rådet i Almedalen

Smer deltar i år för första gången med egna aktiviteter under Almedalsveckan i Visby. Rådet anordnar tre seminarier/etiksamtal i Creperiet, Strykjärnshuset, samt ett seminarium i samarbete med Stockholms sjukhem. Dessutom deltar flera av rådets medlemmar i andra arrangemang under veckan.

Syftet med Smers Almedalsaktiviteter är, förutom att stimulera till diskussion i flera etiskt brännande och aktuella ämnen, att sprida information om rådet och dess verksamhet bland politiker, tjänstemän och organisationer.

Besök våra seminarier och diskutera med medlemmar från Smer! Vi bjuder på frukost i samband med etiksamtalen i Creperiet.

Vi kommer att lägga upp filmer från seminarierna på webbplatsen i efterhand.

Program Almedalen

Självvalt livsslut – Bör dödshjälp tillåtas i Sverige?

Vem ska få bestämma över liv och död? Är det en självklarhet att själv få välja när man ska dö? Vilka etiska problem finns? Vad krävs för att vi ska få dö på bästa sätt?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: 29/6 2015 09:00-10:30, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator: Kjell Asplund, ordförande Smer. Panel: Barbro Westerholm, riksdagsledamot, P C Jersild, författare, Thomas Idergard, jesuit & teologistuderande samt Elisabet Wennlund, vd Stockholmssjukhem.

Från Smer medverkar även: Anders Åkesson, Sven-Olov Edvinsson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Martin Färnsten.

Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg?

Vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik?

Arrangör: Stockholms Sjukhem och Statens medicinsk-etiska råd
Tid: 29/6 2015 14:00-15:45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist
Medverkande: Kjell Asplund, Adam Hagman, PC Jersild, Ann Johansson, Sara Riggare, Christian Smith, Emma Spak, Patrik Sundström, Elisabet Wennlund, m.fl.

Medfinansiering i vården – etiska aspekter

Är medfinansiering i syfte att få en högre vårdkvalitet etiskt godtagbart i den offentliga vården?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: 30/6 2015 09:00-10:30, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator: Barbro Westerholm.
Panel: Anders Henriksson, landstingsråd Kalmar, Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, Per Carlsson, professor prioriteringscentrum,  Ingemar Engström, ordförande SLS etikdelegation, sakkunnig Smer och  Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, Stockholm.

Från Smer medverkar även: Kjell Asplund, Ann Johansson och Martin Färnsten.

Quick, incest & skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser

Vilka problem kan uppstå när medicinska experter medverkar i rätten? Vilka lärdomar kan vi dra av Bergwallkommissionens rapport?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd
Tid: 1/7 2015 09:00-10:30, Frukost från 08.30
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3
Moderator:Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer, ledamot Rättsliga rådet, Socialstyrelsen.
Panel: Kjell Asplund, ledamot Bergwallkommissionen, ordförande Smer, Ingemar Engström, ordförande SLS etikdelegation, Anders Wahlberg, ordförande psykologförbudet och Hans-Gunnar Axberger, professor konstitutionell rätt.

För utförligt program, se http://www.almedalsveckan.info/event/list/2015#p1  sökord: Smer