Skrivelse till regeringen ang. ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga