Rapport från öppet seminarium ang. fosterdiagnostik