Rapport: Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerar idag rapporten Etiska vägval vid en pandemi. Rapporten är ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin. Syftet är att presentera etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, såsom den vi nu upplever. I rapporten ges även generella rekommendationer och förslag inom olika områden.

Läs rapporten (pdf 1 MB)

Beställ rapporten i tryckt format.