Konferensdokumentation klar från Smers etikseminarium om den nya gentekniken