Följ debatten om ”dödshjälp” 2016-2017

I medier pågår just nu en aktiv debatt om självbestämmande vid livets slut och möjligheten till läkarassisterat självmord.

Smer följer kunskapsutvecklingen och debatten. På temasidan Livets slutskede hittar du länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg om patientens självbestämmande i livets slutskede och läkarassisterat självvalt livsslut som publicerades i Sverige hösten 2016 och vintern 2017.

Smer arbetar för närvarande med en kunskapssammanställning om ”dödshjälp”. Arbetet planeras att slutföras under detta år.