Etiska dagen: Autonomi till varje pris?

Vilka utmaningar medför den allt större fokuseringen på patientinflytande i hälso- och sjukvården? Riskerar ny teknologi och en förändrad patientroll att skapa nya klyftor mellan olika patientgrupper? Vad händer när autonomiprincipen kommer i konflikt med andra värden?

Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Årets tema är patientinflytande och integritet och vi är glada att kunna presentera den högaktuelle författaren P C Jersild som inledningstalare. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till beslutsfattare, verksamma inom sjukvården och den intresserade allmänheten. Seminariet webbsänds live.

Autonomi till varje pris program (pdf 377 KB)

Webbinspelning

Kategorier: Autonomi Integritet