Etiska aspekter på Covid-19 – vad gör Smer?

Statens medicinsk-etiska råd följer utvecklingen av coronaviruspandemin och överväger frågans medicinsk-etiska och vidare samhälleliga implikationer.

Vi har erbjudit Socialdepartementet vårt stöd i deras arbete och lämnat synpunkter inom ramen för Socialstyrelsens utarbetande av etiska riktlinjer för prioriteringar inom intensivvården.

På rådets webbplats samlar vi källor till material vad gäller etiska aspekter på covid-19. Rådet överväger ytterligare initiativ.

Kategorier: covid-19 pandemietik