Emil Bergschöld ny sakkunning i SMER

Statsrådet Göran Hägglund har förordnat Emil Bergschöld, jurist vid Socialstyrelsen, som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd fr.o.m. 2010-10-15.

Han ersätter Christina Kärvinge, direktör, som var Socialstyrelsens tidigare representant.