Autonomi och integritet i fokus vid rådets etiska dag

Den 8 november bjöd Smer in till årets etiska dag med namnet ”Autonomi till varje pris – etiska aspekter på patientinflytande och integritet.” Vid ett välbesökt seminarium diskuterades risker och möjligheter med nya tekniker, patienters skilda möjligheter till information och val, läkarpaternalism och patientcentrering. Syftet med seminariet var att belysa de löften och utmaningar som aktualiseras av patientens ändrade roll inom hälso- och sjukvården.

Se webbinspelningen och övrig information om seminariet. Seminariet kommer även att sammanfattas i en konferensrapport.

Här är några av presentationerna som gavs under seminariet:

Mats Olsson: Inga beslut om mig, utan mig (pdf 2 MB)

Niels Lynöe Denytterstegränsenforautonomi (ppt 343 KB)

Sabine Koch: eHälsa (pdf 896 KB)

Ulrika Winblad Patientens roll (pdf 280 KB)

Maria Gardsäter Den komplexa patienten (pdf 0 )

Linus Broström Inflytande värt namnet (pdf 130 KB)

Åsa Kadowaki: Vem bestämmer? (ppt 136 KB)

Johan Assarsson: smer-patientmakt (pdf 410 KB)

 

 

Kategorier: Autonomi Integritet