Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, bjuder in till en etisk dag på temat nya tekniker för att behandla neurologiska sjukdoamr och psykisk störning.

Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller psykiska störningar såsom Parkinson, alzheimer, stroke, anorexia och depression. Nya behandlingsmetoder som transplantation av stamceller och ”deep brain stimulation” kan sannolikt leda till bot eller lindring vid flera av dessa tillstånd.

De nya teknikerna innebär både möjligheter och risker. Vilka risker är man som patient beredd att ta vid svår sjukdom när det saknas alternativ? Vilka konsekvenser kan ett ingrepp i hjärnan ha på längre sikt? Hur kan tekniken påverka de kognitiva förmågorna och patientens personlighet? Hur kan nya tekniker introduceras på ett säkert och etiskt godtagbart sätt i klinisk verksamhet?