Debatten om läkarassisterat självvalt livsslut 2016-2017

Nedan finns länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg som publicerades i Sverige hösten 2016 och vintern/våren 2017. 2017- 03-31 Läkartidningen http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Enighet-i-panelen-Mer-samtal-om-dodshjalp-behovs/ 2017- 03-30 Läkartidningen http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/I-Kanada-tog-lakarforbundet-ledningen/ 2017-03-29 nt.se http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/ostgotacentern-eniga-om-dodshjalp-om4562684.aspx 2017-03-23 Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Kritik-mot-Oregonmodellen-i-ny-rapport/ 2017-03-22 Svenska Dagbladet https://www.svd.se/oregonmodellen-har-allvarliga-baksidor/i/senaste/om/debatt 2017-03-20 Svenska Dagbladet https://www.svd.se/dodshjalp-ar-inget-sluttande-plan/i/senaste/om/debatt 2017-03-20 Dagen http://www.dagen.se/daligt-patientskydd-vid-assisterat-sjalvmord-1.940783 2017-03-11 Lokaltidningen Hässleholm http://hassleholm.lokaltidningen.se/professorn-motarbeta-inte-assisterat-doende-/20170311/artikler/170309888/1026 2017-03-11 Upsala Nya Tidning http://www.unt.se/asikt/debatt/ge-vardigare-livsslut-4576729.aspx 2017-03-05 […]

Brev: Sederingsterapi på patientens begäran

I augusti 2012 mottog Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ett brev från professorerna Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynöe om sederingsterapi på patientens egen begäran. I brevet framförs hypotesen att många suicid till följd av besked om svåra sjukdomsdiagnoser skulle kunna förhindras genom att informera om och erbjuda patienterna sederingsterapi när patienten själv anser att det finns ett behov. Ett hinder mot att testa hypotesen antas vara oklarheter i strafflagstiftningen (se bilaga 1).

Debatten om läkarassisterat självvalt livsslut 2009

Följ debatten om patientens självbestämmande i livetsslutskede och läkarassisterat självvalt livsslut 2009 Nedan finns länkar till ett axplock av de artiklar och debattinlägg som publicerades i Sverige våren 2009.  2009-06-03 Läkartidningen Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut 2009-05-19 Läkartidningen Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan  2009-05-19  Läkartidningen Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede? 2009-05-19  Läkartidningen Lynöe […]