Titti Mattsson – Sakkunnig

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon är vice ordförande i Region Skånes etiska råd och ingår i universitetets centrala etiska råd. Vidare är hon styrelseledamot vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och redaktör för European Health Law Journal. Hennes forskning rör samhälleliga insatser och ingripanden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med särskilt intresse för barn och äldre. Hon koordinerar Health Law Research Centre, Norma äldrerätt samt Law and vulnerabilities vid juridiska fakulteten.

E-post: titti.mattsson@jur.lu.se

Tel: 046-2221024