Sven-Olov Edvinsson – Ledamot

Sven-Olov Edvinsson representerar Centerpartiet och är överläkare vid Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus med ansvar för neurorehabilitering. Han har sedan 1980 arbetat inom barn och vuxenhabilitering dvs. med personer med olika medfödda funktionsnedsättningar. Han är sedan många år aktiv inom svensk folkbildning bland annat som förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

E-post: sven-olov.edvinsson@vll.se

Tel: 070-602 66 34