Sofia Nilsson – Ledamot

Sofia Nilsson är riksdagsledamot och representerar Centerpartiet, Skåne läns norra och östra. Hon är suppleant i Socialutskottet och i Finansutskottet och ledamot i Riksdagens råd för Riksrevisionen.

E-post: sofia.nilsson@riksdagen.se

Tel: 072-4676167