Olle Olsson – Sakkunnig

Olle Olsson arbetar som handläggare på SKL med frågor om valfrihet, patientinflytande, ersättningssystem, medfinansiering, vård av asylsökande och tillståndslösa m.m.