Nils-Eric Sahlin – Sakkunnig

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicin-etisk forskning. Ledamot av bland annat Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien och Academia Europaea. Ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, ledamot av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) och tidigare ordförande för Region Skånes etiska råd.

E-post: nils-eric.sahlin@med.lu.se

Tel: 070-3949422