Nils-Eric Sahlin – Sakkunnig

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicinsk-etisk forskning. Ordförande i Region Skånes etiska råd, ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens förvaltningsutskott samt ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

E-post: nils-eric.sahlin@med.lu.se

Tel: 070-3949422