Mikael Sandlund – sakkunnig

Mikael Sandlund är professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande för Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet. Mikael har lång erfarenhet av undervisning i medicinsk etik inom läkarprogrammet och för läkare under vidareutbildning. Han är aktiv inom det kliniska etikarbetet inom Västerbottens läns landsting. Mikaels forskningsverksamhet berör frågor om delaktighet och självbestämmande för personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

E-post: mikael.sandlund@umu.se

Tel: 070-5175379