Michael Anefur – Ledamot

Michael Anefur är riksdagsledamot och representerar Kristdemokraterna, Skåne läns västra. Han är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Civilutskottet och i Kulturutskottet.

E-post: michael.anefur@riksdagen.se

Tel: 072-4676214