Marie Stéen – Sakkunnig

Marie Stéen är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Funktionsrätt Sveriges styrelse sedan 5 år och ansvarig för patient- och närståendefrågor i Regionala Cancer Centra (RCC) sedan starten 2011.

E-post: marie.steen@ilco.nu

Tel: 076-7970052