Lina Nordquist – Ledamot

Lina Nordquist är riksdagsledamot och representerar Liberalerna, Uppsala län. Hon är ledamot i Socialutskottet, suppleant i Utbildningsutskottet, i Justitieutskottet, i Kulturutskottet och i EU-nämnden.

E-post: lina.nordquist@riksdagen.se

Tel: 070-9946770