Lilas Ali – Sakkunnig

Lilas Ali är universitetslektor och forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är specialistsjuksköterska i psykiatri och är kombinationsanställd på Psykiatri affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskningsområde är inom personcentrerad vård och eHälsa. Lilas är även styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

E-post: lilas.ali@gu.se