Lars Berge-Kleber – Sakkunnig

Lars Berge-Kleber är styrelseledamot i Handikappförbunden och ordförande i Afasiförbundet i Sverige. Han var landstingsråd i cirka 20 år i Örebro län.

E-post: lars.bergekleber@gmail.com

Tel: 070-3127454