Kjell Asplund – Ordförande

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet. Han har tidigare bl.a. varit generaldirektör för Socialstyrelsen och har haft uppdrag som nationell cancersamordnare. Han har flera styrelseuppdrag (bl.a. Läkemedelsverket och Umeå universitet) och är ordförande för SBU:s vetenskapliga råd och det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Kjell är sedan 2012 ordförande i Smer.

E-post: kjellasplund1@gmail.com

Tel: 070-5732281