Kenneth Johansson – Ordförande

Kenneth Johansson är före detta landshövding och före detta riksdagsledamot för Centerpartiet. Han har varit ordförande för socialutskottet och ordförande i Socialstyrelsens donationsråd. Kenneth Johansson har även varit ledamot i Statens medicinsk-etiska råd under åren 2002 – 2005.

E-post: j.p.k.johansson@gmail.com

Tel: 072-5608773