Ingemar Engström – Sakkunnig

Ingemar Engström är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Örebro. Han var tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Hans forskning rör främst etiska frågor i psykiatrisk vård men också palliativ vård, prevention och kronisk sjukdom.

E-post: ingemar.engstrom@orebroll.se