Åsa Gyberg-Karlsson – Ledamot

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Kommunpolitiker, som företrädde Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet. Är legitimerad biomedicinsk analytiker med bred yrkeserfarenhet inom laboratoriemedicin. Har även kompetens inom eHälsa och folkhälsa. Åsa arbetar på Blodcentralen, Blekingesjukhuset i Karlskrona, Region Blekinge.

E-post: asa.gybergkarlsson@karlskrona.se