Åsa Gyberg-Karlsson – Ledamot

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Gruppledare för Vänsterpartiet i Karlskrona där hon sitter i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kunskapsnämnd. Företrädde Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet. Är legitimerad biomedicinsk analytiker med bred yrkeserfarenhet inom laboratoriemedicin. Har även arbetat med bl.a. folkhälsofrågor. Vid sidan av politiken jobbar Åsa på Blodcentralen, Blekingesjukhuset i Karlskrona

E-post: asa.gybergkarlsson@karlskrona.se