Göran Hermerén – Sakkunnig

Göran Hermerén är seniorprofessor i medicinsk etik, Lunds Universitet, bedriver forskning om bland annat etiska aspekter av stamcellsforskning, prioriteringar och principer för beslut i etiska frågor. Ordförande i European Group on Ethics 2002-2011 och sedan 2012 i ALLEA standing committee for science and ethics. Han har varit sakkunnig i Smer sedan dess start och medverkat i många av rådets skrifter.

E-post: goran.hermeren@med.lu.se

Tel: 046-2221280