Göran Collste – Sakkunnig

Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och gästforskare vid Uppsala universitet. Han bedriver forskning i tillämpad etik och har lång erfarenhet av undervisning i etik. Görans forskning behandlar bland annat frågor om rättvisa, IT och etik i vården och människovärde. Göran har varit ledamot av rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, vetenskaplig sekreterare i en regional etikprövningsnämnd och ledamot av den nationella Expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet. Under åren 2011-2015 var han ordförande för Societas Ethica (European Society for Research in Ethics).

E-post: goran.collste@liu.se

Tel: 070-0895345